Zarząd:

  • Elżbieta Chojnowska – Prezes Zarządu
  • Julia Kuchno – Członek Zarządu
  • Mirosław Sochaczewski – Członek Zarządu
  • Piotr Kuchno – Członek Zarządu
  • Agnieszka Komoszka – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

  • Marek Horubała – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Travis Currit – Członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Serafin – Członek Rady Nadzorczej